................ Våra vägar håller hög standard (men det här är en annan highway)

Synpunkter rörande hemsidan är välkomna till webmaster

Du kanske tycker det blir tjatigt med samma bild här ovanför hela tiden. Men klicka då på bilder i menyn till vänster så får du se färskare och mera närproducerade alster.

E-postadress till föreningen: styrelsen@hogmalmarna.se

Aktuellt 2020:

Djurö grannsamverkan
Stödskyddsföreningen SSF har en app där man kan bilda nätverk och motverka/anmäla stölder och inbrott. Och det finns en grupp som heter Djurö grannsamverkan som blir bättre ju fler som ansluter sig.
     Man laddar enkelt ner appen SSF Grannsamverkan och ansluter sig till gruppen.


Årsmötet blir den 15 augusti 2020, observera att vi ses i Stavsnäs Bygdegård, Gammelbodavägen 1.

Trädfällning på Bergskogsvägen - försening

Trädfällningen på Bergskogsvägen resulterade i att ett 50-tal träd togs ned som planerat under augusti. Djurö gräv  kommer att hjälpa oss med att fixa till vägen. I början av september inspekterade de vägen tillsammans med delar av styrelsen. Vi fann då att ytterligare 18 träd  måste fällas för att vi ska få till en bra väg. Djurö gräv har indikerat att de kan börja med vägen i månadsskiftet oktober/november.
     Här kan du läsa det brev som skickades ut till fastighetsägarna på Bergskogsvägen

forts 1:
     Tyvärr har tidsplanen nu råkat ut för en försening pga att en av killarna hos Arboristerna fick en akut operation. Vi väntar svar på när de tror att de kan fortsätta......

forts 2:
      I helgen 16-17 oktober tog Arboristerna ner de sista 18träden.
Igår var åkeriet där och tog bort allt ris. Nu väntar vi på startdatum från Djurö gräv.....

forts 3 - 20-02-04:
..... Eftersom det blev lite försenat med trädfällningen hann den maskin som Djurö gräv behöver för vårt vägbygge åka ut på annat jobb. Den är nu klar med det jobbet så Ola på Djurö gräv har lovat att starta upp jobbet nu i februari. Vet att de hoppats på tjäle för att minska påverkan på vägen lite men tjälen  verkar frysa inne denna vinter ;-)


     Fortsatt information i ärendet kommer här på hemsidan.

Djurö gräv kommer att stå för vårt vinterunderhåll säsongen 2019/2020. 


Inte längre så högaktuellt

Årsmöte
2019
hölls den 1 juni 2019, Möteshandlingar finns under menyn Årsmöte
Allt gick som väntat, inga senstationer. En ny suppleant i styrelsen, Johan Möller, och en ny revisor,  Per Swanström, annars oförändrat. Årets budget fokuserar på Bergskogsvägen som kräver en hel del åtgärder.

En vecka efter årsmötet (den 8 juni alltså) var det som vanligt dags att göra en insats vid årets vägstädning.

Här hittar du inbjudan/anmälningsblankett samt information inför städningen.


2018
Nytt grus

På tisdag den 10/7  kommer det att spridas nytt slitlager på alla våra grusvägar. Arbetet  påbörjas kl 07,00 och beräknas pågå hela dagen,  evockså.  några timmar under onsdagen.

     Entreprenören ber om förståelse för det pågående arbetet.
Om ni möter lastbilen som sprider, dvs har flaket i luften när den kommer körandes så MÅSTE ni väja och ge honom fri väg. Detta är pga att dem kan inte stanna under pågående spridning.
Vänligen respektera detta och hjälp lastbilarna att få fri väg.


Vägstädning 9 juni. Se inbjudan

Årsmöte hölls den 2 juni,  kl 10 i Djurö skola
Möteshandlingar se under menyn Årsmöte

Marie Silander ny ordförande
Mötet var tämligen välbesökt och med Peter
Wennersten som van och sakkunnig klubbförare för mötet avverkades alla punkter på en dryg timme.
   
  Det hela var överraskningsfritt. Marie Silander (bilden) gick från vice ordf till ordförande när mötet enligt valberedningens förslag utsåg henne att efterträda David Åström, som avsagt sig omval. Detsamma hade även Maria Tilly gjort och de två tomma platserna i styrelsen fylldes av  Maria Lindstaf och Thomas Asserholt. Ny suppleant i styrelsen blev Stefan Kauffmann. I övrigt omval på alla poster (uppdatering av styrelselistan kommer snart att ske).
     Ekonomin är hygglig, men budgeten medger långt ifrån alla önskvärda förbättringar. En del sådana, bl a på Bergskogsvägen, måste också anstå av andra skäl än rebt  finansiella, framkom det.
     Den eviga frågan om trafik på Lillgärdsvägen från/till angränsande vägförening var uppe även detta årsmöte och önskemål framfördes om gupp som gör det obekvämare att ta vägen via oss, eller åtminstone en arbetsgrupp som jobbar vidare med frågan.
     Peter fick också anledning att erinra om vilka formella krav som måste uppfyllas innan det kan bli tal om att inkludera nya vägsnuttar i föreningen.
     Nästa årsmöte blir den 1 juni 2019.Årsmöte 2017

Årsmötet hölls planenligt  den 3 juni, kl. 10 i Djuröskolans matsal. Deltagarantalet var runt 20 personer, lite mindre än vanligt.
     Alla var överens om det mesta och Peter Wennersten, som ledde mötet, kunde t o m dra tillbaka sin motion, eftersom styrelsen redan planerade en genomgång med entreprenören för att få bättre ordning på snöröjningen nästa vinter. Och för att få bättre specning av vad som gjort och vad resp åtgärd kostat.
     Det gamla verksamhetsåret gick med lite överskott, det ser inte det nya ut att göra.
     Nya i styrelsen blev, enligt valberedningens förslag, Marie Silander och Christer Borg efter Mia Kronkvist och Per Hulin (som blilr suppleant igen) samt som suppleant Mona Surtell efter Joachim Werr. Delförnyelse blev det även bland revisorerna.
     Under övrigt noterades att en Telia-mast planeras som torde medföra extra belastning på Lillgärdsvägen. Farthinder diskuterades. Och en viss oro ventilerades pga många främmande fordon på våra vägar.  Misstänkta iakttagelser borde kunna rapporteras på hemsidan (det är möjligt för alla att skriva i vårt Vägforum)..Fiber för Internet börjar bli klart, men alla har inte fått möjlighet att ansluta (pga för få intresserade i något delområde)..
     Mia fick blomster som tack för sina insatser, och pingstaftonen fortsatte (med ett årsmöte till för boende vid Svarthöjdsvägen).
       .
Här finns möteshandlingar:
-  Kallelse och dagordning
-  Verksamhetsberättelse
-  Ekonomisk årsredovisning 2016, revisionsberättelse för 2016 samt budgetförslag 2017
-  Motion  (om snöröjning)
-  Vägplan 16/17 (vad som skett)
-  Vägplan 17/18 (vad som planeras)
-  Protokoll
 
Årsmötet  2016
ägde rum den  28 maj
. Vi fick ny ordförande: David Åström (bilden, klicka för större format). Ny i styrelsen blir också Christina Waclaw (adresslistan för styrelsen kommer att uppdateras snart).
     På en knapp timme klubbade vår tidigare ordförande Peter igenom dagordningens punkter och allt skedde utan större diskussion. Mest intresse visades den övriga frågan om hur man bäst kan få fiberanslutning till sina datorer och surfplattor (här kan du se information från  fibertjänst). Och givetvis också den klassiska frågan om hur genomfartstrafiken på Lillgärdsvägen ska begränsas.
     Avgående styrelseledamöter avtackades, särskilt då Mia Kronkvist som tagit på sig ordförandeskapet under det gångna året.
     Info om genomförda åtgärder på våra vägar liksom om ekonomi och om planerade åtgärder återfinns bland möteshandlingarna (menynrubrik Årsmöte). Där kommer så småningom också protokollet att finnas tillgänglligt.
     Nästa årsmöte och vägstädning fastställdes till lördagarna den 3 juni 2017 respektive den 10 juni 2017.

Möteshandlingar m m från några tidigare årsmöten finns under rubriken Årsmöte (menyn till vänster) - ännu äldre handlingar kan finnas under Arkiv
OBS Även om det f n inte är någon panik så vill valberedningen gärna även i fortsättningen ha förslag till nya styrelseledamöter.


Tveeggad miljöinsats
Sopsortering är positivt, men kommunens rutin att hämta olika sopor med olika bilar gör slutsaldot negativt påpekar vår förening i ett yrkande till  Värmdö kommun och kräver övergång till moderna sopbilar som kan ta både matavfall och andra sopor samtidigt. Här kan du läsa skrivelsen.

  • En ny avdelning har tillkommit i menyn till vänster. Kallas vägledning och leder till en del information om väghållning m m som kan vara av värde för våra medlemmar att känna till.

  • Några broschyrer m m kan studeras under avd Länkar


Sidan senast uppdaterad 2020-02-04