Djurö-Högmalmarnas Vägförening


ÅRSMÖTEN

Årsmöte  2020

På grund av situationen med coronaviruset kommer årsmötet inte hållas som planerat i maj. Styrelsen har beslutat att skjuta upp mötet till augusti. Nytt datum för mötet är nu beslutat - den 15 augusti i Stavsnäs Bygdegård.  

Möteshandlingar:


Årsmötet  2019

Mötet ägde rum den 1 juni kl 10 i Djuröskolans matsal.  
Allt gick som väntat, inga senstationer. En ny suppleant i styrelsen, Johan Möller, och en ny revisor, Per Swanström annars oförändrat. Årets budget fokuserar på Bergskogsvägen som kräver en hel del åtgärder.

Möteshandlingar:


Årsmötet  2018

Marie Silander ny ordförande
Mötet var tämligen välbesökt och med Peter
Wennersten som van och sakkunnig klubbförare för mötet avverkades alla punkter på en dryg timme.
   
  Det hela var överraskningsfritt. Marie Silander (bilden) gick från vice ordf till ordförande när mötet enligt valberedningens förslag utsåg henne att efterträda David Åström, som avsagt sig omval. Detsamma hade även Maria Tilly gjort och de två tomma platserna i styrelsen fylldes av  Maria Lindstaf och Thomas Asserholt. Ny suppleant i styrelsen blev Stefan Kauffmann. I övrigt omval på alla poster (uppdatering av styrelselistan kommer snart att ske).
     Ekonomin är hygglig, men budgeten medger långt ifrån alla önskvärda förbättringar. En del sådana, bl a på Bergskogsvägen, måste också anstå av andra skäl än rebt  finansiella, framkom det.
     Den eviga frågan om trafik på Lillgärdsvägen från/till angränsande vägförening var uppe även detta årsmöte och önskemål framfördes om gupp som gör det obekvämare att ta vägen via oss, eller åtminstone en arbetsgrupp som jobbar vidare med frågan.
     Peter fick också anledning att erinra om vilka formella krav som måste uppfyllas innan det kan bli tal om att inkludera nya vägsnuttar i föreningen.
     Nästa årsmöte blir den 1 juni 2019.

Möteshandlingar:


Årsmötet  2017

Årsmötet hölls planenligt  den 3 juni, kl. 10 i Djuröskolans matsal. Deltagarantalet var runt 20 personer, lite mindre än vanligt.
     Alla var överens om det mesta och Peter Wennersten, som ledde mötet, kunde t o m dra tillbaka sin motion, eftersom styrelsen redan planerade en genomgång med entreprenören för att få bättre ordning på snöröjningen nästa vinter. Och för att få bättre specning av vad som gjort och vad resp åtgärd kostat.
     Det gamla verksamhetsåret gick med lite överskott, det ser inte det nya ut att göra.
     Nya i styrelsen blev, enligt valberedningens förslag, Marie Silander och Christer Borg efter Mia Kronkvist och Per Hulin (som blilr suppleant igen) samt som suppleant Mona Surtell efter Joachim Werr. Delförnyelse blev det även bland revisorerna.
     Under övrigt noterades att en Telia-mast planeras som torde medföra extra belastning på Lillgärdsvägen. Farthinder diskuterades. Och en viss oro ventilerades pga många främmande fordon på våra vägar.  Misstänkta iakttagelser borde kunna rapporteras på hemsidan (det är möjligt för alla att skriva i vårt Vägforum)..Fiber för Internet börjar bli klart, men alla har inte fått möjlighet att ansluta (pga för få intresserade i något delområde)..
     Mia fick blomster som tack för sina insatser, och pingstaftonen fortsatte (med ett årsmöte till för boende vid Svarthöjdsvägen)..

Här finns möteshandlingar:
-  Kallelse och dagordning
-  Verksamhetsberättelse
-  Ekonomisk årsredovisning 2016, revisionsberättelse för 2016 
samt budgetförslag 2017

-  Motion  (om snöröjning)
-  Vägplan 16/17 (vad som skett)
-  Vägplan 17/18 (vad som planeras)
-  Protokoll från mötet


.


För info från tidigare årsmöten, se under avd. Arkiv
Sidan senast uppdaterad 2018-10-11