Djurö-Högmalmarnas Vägförening
STYRELSE
och andra valda funktionärer 2018-2019
Adressuppgifter m m
E-post till styrelsen kan lämpligen adresseras:
styrelsen@hogmalmarna.se
En utskriftsvänlig version av listan hittar du här


Postadress: Djurö-Högmalmarnas Vägförening, c/o  Marie Silander, Bergaparksvägen 18, 184 35 Åkersberga
Plusgirokonto: 5 53 15 - 6.
Orgnummer: 717902-7565

Funktion, namn (klicka för bild), Djurö-adress Teleadresser Bostadsadress
Ordförande
Marie Silander
Slanguddsv 15

fam.silander@bredband.net
Tel: 070 - 628 73 44

Bergaparksv 18
184 35 Åkersberga
Vice ordförande
Maria Lindstaf
Kristinelundsv 5

maria.lindstaf@gmail.com
TeL 070 - 3205233


Kristinelundsv 5  

139 73 Djurhamn
Kassör
Christina Waclaw
Slanguddsvägen 24

christina.waclaw@gmail.com
Tel: 070 - 888 60 90Torsvikssvängen 11
181 34  Lidingö
Sekreterare
Thomas Asserholt
Svarthöjdsvägen 6

thomas.asserholt
@keymobile.se

Tel: 070 - 4415085

Kommendörsg 39
114 58 Stockholm

Ledamot
Christer Borg
Lillgärdsvägen 6

stillness@telia.com
Tel: 073 - 650 72 50

Lillgärdsvägen 6
139 73 Djurhamn

Suppleant
Stefan Kauffmann
Svarthöjdsvägen 32


stefan.kauffmann@telia.com
Tel: 070 - 3226297


Manhemsvägen 28

131 46 Nacka

Suppleant
Johan Möller
Bergslpgsv'gem 8

jm@almmoller.se
Tel: 070 - 6688114

Norrbackagatan 8
11341 Stockholm
Suppleant
Pertti Silokivi
Svarthöjdsvägen 11
silokivi@hotmail.com
Tel: 070 - 713 54 72
Svarthöjdsvägen 11
139 73 Djurhamn
     
Revisorer
Pauli Kristiansson
Bergskogsvägen 17

Per Swanström
Lillgärdsvägen 25


pauli.kristiansson@live.se
Tel:
073 - 2627520

1svanis@gmail.com
Tel: 073 - 8131774

Döbelnsgatan 45

113 52
Stockholm

Lillgärdsvägen 25
13973 Djurhamn

Revisorsuppleant
Birgitta Gebelius,
Tjärnvägen 5

Eva Melin
Tjärnvägen 6
birgitta.gebelius@swedbank.se
Tel: 070 - 774 54 63


kjell.melin@lhotmail.com
Tel: 070 - 637 17 03

Blågransvägen 8
125 59 Älvsjö


Folkungagatan 134
116 30 Stockholm


Valberedning:
Martin Lundberg
Svarthöjdsvägen 21


Camilla Allmyr
,
Svarthöjdsvägen 12

Urban Logelius
Svarthöjdsvägen 7


martin.trumpet.lundberg
@gmail.com

Tel: 073 - 331 10 50


camilla.allmyr@gmail.com

Tel: 073 - 996 36 99

urban.logelius@bredband.net
Tel: 070 - 364 08 73


GrevTuregatan 12C.
114 46 Stockholm


Hagalidsvägen13

723 38 Västerås

Bohusgatan 45
116 67 Stockholm   
Webbansvarig
Pelle Carlson
Svarthöjdsvägen 41
pelle.carlson@home.se
0706 049 048
Tantogatran 43, 1tr
11842 Stockholm


Sidan senast uppdaterad 2019-06-18